Tulosta
Kansainvälistyminen ja tuotteistaminen kirittävät Patrian Systems-liiketoiminnan tulevaisuuden kasvua. Näin arvioi Systems-liiketoiminnan tuore liiketoimintajohtaja Jonas Geust. Kasvun huumassa ei saa kuitenkaan unohtaa nykyisen bisneksen kivijalkaa eli asiakaslähtöisiä kotimarkkinoita.

Syyskuussa Systemsin liiketoimintajohtajana aloittanut Jonas Geust on innoissaan uudesta työstään. Hän on yllättynyt, miten monipuolista osaamista ja kehittämistä Patria-konsernista löytyy.
- Kun minua kysyttiin Systemsin vetäjäksi, olin aluksi yllättynyt. Mielikuvani Patriasta liittyi vahvasti miehistönkuljetusvaunuihin ja raskaaseen kalustoon, enkä ollut tietoinen esimerkiksi, miten laaja-alaista ohjelmisto-osaamista talon sisällä on, hän sanoo.

Nyt hän on vetänyt liiketoimintayksikköään jo muutamia kuukausia ja sanoo joka päivän tuovan esiin uusia oivalluksia.

- Uteliaisuus kasvaa koko ajan, mitä enemmän pääsee tutustumaan hankkeisiimme ja henkilöstöömme, hän sanoo.

Systems on Patria-konsernin nopeimmin kasvavia liiketoimintayksikköjä.

- Tällä hetkellä meitä ”syssiläisiä” on 330, mutta paine löytää lisää hyviä osaajia kasvaa, kun tähtäämme systemaattisemmin toiminnan kansainvälistämiseen ja tuotteistamiseen, hän sanoo.

Tunnista asiakkaat, tarkkuutta hankkeisiin

Kansainvälistyminen ja tuotteistaminen edellyttävät molemmat pitkäjänteistä toiminnan kehittämistä, markkinoiden analysointia ja uusien asiakkuuksien tunnistamista. Näihin Geustilta löytyy roppakaupalla kokemusta, sillä hän on toiminut aiemmin pitkään Nokian johdon tehtävissä vastaten muun muassa N-Series-divisioonan tuoteportfoliosta globaalisti.

Ennen siirtymistään Patriaan hän johti autoalan ohjelmistoyhtiö Rightwarea, jonka globaali menestys perustuu tarkoin harkittuun ja fokusoituun markkinan tunnistamiseen.

- Aiemman kokemukseni ja osaamiseni perusteella näen Patrian Systems-liiketoiminnalla hyvät kansainvälistymisen mahdollisuudet, kun osaamme tunnistaa asemamme markkinoilla, löytää meille luontevimmat asiakkaat ja keskittyä hankkeissamme vahvimmin niihin kohteisiin, joissa voimme olla maailman parhaita, hän sanoo.

Geustin näkemyksen mukaan Patrian kannattaa keskittyä nyt hankkeiden edistämisessä sellaisiin kohteisiin, joissa sillä on kansainvälisesti vahvimmat ja kilpailukykyisimmät mahdollisuudet luoda kannattavaa ja skaalautuvaa liiketoimintaa.

- Esimerkiksi passiivisensoreissa on paljon potentiaalia, hän sanoo.

Strategiset kumppanit avainasemassa

Kansainvälistymiseen Patrialla on Geustin mukaan nyt hyvä momentum. Siihen tarjoaa houkuttelevia uusia väyliä Patrian omistajaksi tullut norjalainen teollisuuskonserni Kongsberg sekä käynnissä oleva puolustusministeriön hävittäjähanke, jolla nykyiset Hornetit korvataan uusilla hävittäjillä.

- Hävittäjien kilpailutusprosessien myötä meillä on loistava tilaisuus verkottua useiden kansainvälisten yhtiöiden kanssa ja luoda yhteistyökontakteja, joista voi syntyä tärkeitä tulevaisuuden partnereita. Kongsbergin kansainvälinen yhteistyö alan toimijoiden kanssa on toinen tärkeä polku Patrian toiminnan kansainvälistämisessä, Geust sanoo.

Hänen mukaansa kansainvälistymiseen tähtäävät prosessit ovat pitkäaikaisia ja hintavia harjoituksia, joiden onnistumisen edellytys on kyky verkottua monipuolisesti ja tehdä samalla omaa osaamistaan tunnetuksi kansainvälisillä markkinoilla.

- Patria investoi nyt paljon markkinoille menoon. Kun nykyisen vahvan insinööriosaamisen rinnalla osaamme lähestyä markkinoita oikealla tavalla, syntyy tuloksia, Guest sanoo.

High tech -osaamisenkin tunnetuksi tekeminen edellyttää kykyä ja halua markkinointilähtöiseen tarinankerrontaan. Siis oman brändin rakentamiseen, joka samalla edistää myös positiivista työnantajamielikuvaa ja auttaa löytämään tulevaisuuden tekijöitä, joilla vahvistetaan jo talossa olevaa pitkää alan kokemusta.

Kotimaan kivijalkaa ei saa unohtaa

Startup-yrityksestä suureen konserniin siirtynyt Geust kuvailee uutta tehtäväänsä idealistisen optimistisesti. Tavoite on yhdistää suuryhtiön resurssit ja pienyhtiön ketteryys.

- Konsernin liiketoimintayksiköt toimivat erittäin itsenäisesti ja tekevät myös yhteistyötä aina silloin kun se on asiakkuuksien kannalta järkevää. Pitää kokeilla ketterästi eri tapoja toimia ja valikoida ne, joista syntyy kannattavinta liiketoimintaa, Geust sanoo.

Kasvukiidossa ja kansainvälistymisen huumassa ei hänen mukaansa saa kuitenkaan unohtaa perusasioita.

- Puolustusvoimille tehtävät asiakaslähtöiset hankkeet ovat liiketoimintamme perusta, jota on osattava vaalia jatkossakin. Kotimarkkinoillakin on kasvua saavutettavissa tarjoamalla ohjelmistokokonaisuuksia myös muille turvallisuuskriittisille viranomaisille. Systemsin toiminnassa on keskeistä kehittää tehokas toimintamalli, jossa perinteinen asiakaslähtöisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä kansainvälistymiseen ja tuotteistamiseen fokusoiva toiminta ovat fiksusti tasapainossa, Geust sanoo.