Tulosta
Patria kehittää NH90-varaosapalvelua tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Yhtiöllä on vahvaa osaamista NH90-helikoptereiden kokoonpanosta, huoltotoiminnasta ja nyt myös varaosapalvelusta.

_D3_7657_hires
Vuodesta 2010 alkaen Patria on huoltanut suomalaisen NH90-laivueen helikoptereita Utin toimipisteessään. Ruotsissa Patrian huoltohenkilöstö palvelee Ruotsin NH90-laivaston tarpeita asiakkaan omissa Linköpingin, Ronnebyn ja Luujalan toimipisteissä.

Varaosapalvelut keskittyvät Patrian Arlandassa sijaitsevaan Pohjoismaiden ainoaan Nordic NH90 Service Center -yksikköön. Se tarjoaa NHIndustriesin (NHI) valtuuttamana yhteistyökumppanina keskeisellä paikalla pohjoismaisille NH90-asiakkaille kattavaa varaosapalvelua.

Pitkän linjan NH90-osaamista

Patrian ja NHIndustriesin yhteistyö alkoi vuonna 2003, jolloin Patria aloitti NH90-helikopterien kokoonpanon Hallin tuotantotiloissa Eurocopterin alihankkijana.
Patria valmisti Suomen puolustusvoimien 20:stä NH90-helikopterista 19 ja Ruotsin 18:sta helikopterista 10.

Helikopterit valmistettiin Eurocopterin alihankkijana NHI:lle. Eurocopter itse valmisti yhden Suomen ja kahdeksan Ruotsin helikopteria NHI:lle Ranskan Marignanessa. NHI luovutti helikopterit asiakkaille.

Vuonna 2015 Patria käynnisti Airbus Helicoptersin (entinen Eurocopter) alihankkijana Hallin toimipisteessään helikopterien muutostöihin tähtäävän niin sanotun retrofit-ohjelman, joka jatkuu vuoteen 2018 Suomen puolustusvoimien NH90-laivueen osalta ja siitä vielä kaksi vuotta eteenpäin Ruotsin helikoptereiden kanssa.

Tuloksekasta yhteistyötä

Patria ja Puolustusvoimat ovat tehneet Utissa viisi vuotta tiivistä yhteistyötä NH90-laivueen huolto- ja varasosatoiminnan kehittämiseksi. Tulosta on syntynyt.

– Perushuoltojen läpimenoaika on lyhentynyt. Tämä on tärkeä asia meille. Tavoitteemme on, että koneet ovat mahdollisimman lyhyen ajan huollossa ja suurimman osan ajasta operatiivisessa valmiudessa, Utin jääkärirykmentin lentotekninen johtaja, insinöörieverstiluutnantti Pasi Kaikonen sanoo.

Huollot nopeutuvat, kun tarvittavat varaosat ja muu materiaali ovat nopeasti saatavilla joko Nordic Service Centerin Utin päivittäisvarastosta tai nopealla toimituksella Arlandan keskusvarastosta. Samalla Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Patrian työnjakoa voidaan virtaviivaistaa niin, että logistiikkapalveluissa oleva päällekkäisyys vähenee ja varaosapalvelun resurssien käyttö tehostuu. Tulevaisuudessa tämä voi merkitä muun muassa sitä, että Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen itse hankkimien NH90-varaosien ja materiaalien vastuu siirtyy Patrialle.

– Kun haluamme nostaa koneiden käytettävyyttä huoltotoimintaa kehittämällä, myös materiaalitoimintojen tarkastelu ja virtaviivaistaminen on tervetullutta. Jos Patria tuottaa meille uusia palveluita kilpailukykyisesti ja tehokkaasti, olemme niistä ilman muuta kiinnostuneita, Kaikonen sanoo.

_D3_7644_hires

Tavoitteena on, että Puolustusvoimien 20:stä NH90-helikopterista enintään viisi olisi samanaikaisesti huollossa. ”Tämä on kova, muttei mahdoton tavoite”, insinöörieverstiluutnantti Pasi Kaikonen (vas.) sanoo. ”Yhteistyömme ideana on välttää päällekkäisyyksiä”, kertoo Patrian Aviation -liiketoiminnan Business Development Executive Leo Vanhatalo (oik.).

Selkeitä säästöjä

Puolustusvoimien näkökulmasta huolto- ja varaosapalveluiden kehittämisellä on kolme tavoitetta. Eurojen säästäminen on niille kaikille yhteistä.

– Meitä kiinnostaa lentotunnin hinta, sitä me haluamme painaa alas, Kaikonen sanoo.

Hintaan vaikuttaa huoltojen osalta kaksi asiaa: toisaalta huoltokulut ja toisaalta se, kuinka kauan kone on poissa operatiivisesta toiminnasta. Mitä kauemmin huollot kestävät, sitä enemmän ne yleensä maksavat ja sitä vähemmän koneilla voidaan lentää. NH90-laivueen käytettävyys vaikuttaakin suoraan lentotuntien hintaan.

– Seuraamme jatkuvasti koneiden käytettävyyttä eli kuinka paljon meillä on joka aamu koneita valmiina lähtöön helikoptereiden kokonaismäärästä. Tätä seuraamme niin sanotulla käytettävyysprosentilla, Kaikonen sanoo.

Tällä hetkellä NH90-laivueen käytettävyys on noin 50 prosenttia ja tavoitteena on päästä 75 prosentin käytettävyyteen. Tavoitteena on, että Puolustusvoimien 20:stä NH90-helikopterista enintään viisi olisi samanaikaisesti huollossa.

– Tämä on kova, muttei mahdoton tavoite, Kaikonen sanoo.

Materiaalilogistiikan tehostaminen on kolmas asia, joka tuo Puolustusvoimille selviä säästöjä.

– Kun Puolustusvoimien materiaalilogistiikan toimenpiteet vähenevät koko logistisessa ketjussa ja toimijoita jää välistä pois, kokonaistyömäärä vähenee ja kulumme laskevat, Kaikonen sanoo.

– Yhteistyömme ideana on välttää päällekkäisyyksiä, tehostaa toimintaa sekä parantaa palvelua ja NH90-laivueen käytettävyyttä, kertoo Patrian Aviation -liiketoiminnan Business Development Executive Leo Vanhatalo.

Kaikonen konkretisoi, mitä tämä tarkoittaa Utin huollon ja materiaalilogistiikan arjessa.

– Tällä hetkellä yli puolet Puolustusvoimien itse hankkimista NH90-helikopterien varaosista ja materiaaleista täällä Utissa menee lopulta Patrian huollon käyttöön. Jatkossa Puolustusvoimien resursseja säästyy huomattavasti, kun Patrialle menevästä materiaalista suurin osa kulkee Arlandan varastosta suoraan Patrialle, Kaikonen sanoo.

_D3_7739_hires

Parempaa palvelua elinkaarimallilla

Nordic NH90 Service Center solmi Ruotsin puolustusvoimien kanssa lokakuussa 2015 9,1 miljoonan euron sopimuksen NH90-laivueen varasosien toimittamisesta.

Tehty sopimus tukee myös Patrian strategiaa, jonka tavoitteena on tarjota huolto- ja varaosapalveluita elinkaarimallilla eri helikopterityypeille.

– Aiemmin tilasimme varaosia sitä mukaa kun huolto-ohjelma niitä vaati. Nyt tarjoamme asiakkaillemme elinkaariratkaisuja, joissa ennakoidaan aiempaa paremmin huoltojen ja varaosien tarpeet, Nordic Service Centerin varaosapalveluiden myynnistä vastaava Kai Hinrichs sanoo.

Arlandan keskusvarastossa on tällä hetkellä noin 500 eri varaosanimikettä NH90:n kaikkiaan yli 11 000 erilaisesta varaosasta. Patria keskittyy varaosavarastoissaan käytössä eniten kuluviin osiin, joiden vaihtoa edellytetään huolto-ohjelmissa. Asiakkailla on lisäksi omat varastot, joissa on operatiivisen toiminnan ja huoltovarmuuden osalta kriittisimmät ja kalliimmat osat kuten avioniikkalaitteet.

Ennakointia yhteistyönä

Vaikka NH90 on melko uusi helikopterityyppi, Patrialle on kertynyt jo huomattavasti kokemusta niiden huollosta, muun muassa Suomessa yli 8000 lentotunnin ajalta. Patrialla on käytännön tietoa, miten NH90-helikopteri kuluu ja mitä varaosia tarvitaan virallisen huolto-ohjelman lisäksi.

– Pohjoismaisten asiakkaiden NH90-käyttötapojen tunteminen auttaa meitä ennakoimaan huollot ja varaosien tarpeet. Olemme onnistuneet luomaan yhdessä asiakkaiden kanssa pitkän aikavälin huoltoennusteita, joiden avulla voimme tehokkaasti optimoida varaosavarastoamme, Hinrichs sanoo.

Tarpeiden ennakointi on tärkeää, jotta huoltoajat ja varaosien odotusajat saadaan minimoitua.

– Tavoitteemme on parantaa merkittävästi asiakkaidemme helikopterilaivueen käytettävyyttä. Olemme kehittäneet tätä kyvykkyyttä tiiviissä yhteistyössä sekä asiakkaidemme että NHI:n kanssa, Vanhatalo sanoo.