Tulosta
Kansainvälinen testi osoitti, että Patria kuuluu edelläkävijöihin miehittämättömien ajoneuvojen kehittämisessä. Syyskuussa 2018 Belgiassa järjestetyssä ELROB-tapahtumassa täysin digitalisoitu Patria AMV keräsi runsaasti myönteistä huomiota.

Miehittämättömien ajoneuvojen kehittäminen tiedustelu-, tuki- ja taistelutehtäviin on puolustusalan kuuma puheenaihe kaikkialla maailmassa. Belgiassa järjestetty Euroopan robottiajoneuvojen testiajo osoitti, että Patria kulkee kärkijoukoissa uuden teknologian kehittämisessä.
Kyse oli ELROB (European Land Robot Trial) -tapahtumasta, jonka pääjärjestäjä oli saksalainen soveltavaan tekniikkaan erikoistunut Fraunhofer-instituutti.

– Patria AMV 8x8 -tuoteperheeseen kuuluva täysin digitalisoitu Patria AMV -ajoneuvo sai runsaasti myönteistä huomiota tapahtumassa, Patrian Land-liiketoiminnan teknologiapäällikkö Matti Saarikko sanoo.

Patrian ajoneuvo keräsi kiitosta

ELROB-tapahtumassa puolueeton raati arvioi eri teknologisten ratkaisujen tasoa arkisissa haasteissa. Patria oli mukana sarjassa, jossa miehittämättömien sotilasajoneuvojen toimintakykyä testattiin saattuetehtävissä. Annetussa tehtävässä kauko-ohjatun ajoneuvon oli seurattava autonomisesti johtoajoneuvoa.

– Testaus tapahtui totuudenmukaisissa olosuhteissa. 2,4 kilometrin reittiin sisältyi muun muassa liukkaita peltoteitä, Saarikko sanoo.

Saarikko olisi tosin kaivannut haastavampaa testirataa. Hän sanoo, että Patrian ajoneuvon hyvät ominaisuudet olisivat näin tulleet vieläkin paremmin esille.

–Puolueettoman tuomariston positiivinen palaute osoitti, että olemme kehittäneet miehittämättömissä ajoneuvoissa uskottavan vaihtoehdon. Patrian ratkaisu on jo lähellä oikeaa tuotetta, jota asiakas voi käyttää.

Myös Patrian vaihtoehdon joustavuus teki Saarikon mukaan vaikutuksen.

– Patrian kehittämä integroitu drive-by-wire-ohjausjärjestelmä mahdollistaa ajoneuvon kaukokäytön sekä autonomiset toiminnot. Se sallii myös ajoneuvon perinteisen käytön miehitettynä.

Patrian järjestelmän etuihin Saarikko laskee myös sen, että uusien ajoneuvojen ohella autonominen ominaisuus on integroitavissa kaikkiin jo olemassa oleviin Patria AMV -ajoneuvoihin. Niitä on eri maiden puolustusvoimien käytössä yli 1600 kappaletta.

Taustalla pitkä kehitystyö

Matti Saarikko muistuttaa, että ELROBissa menestyneen Patrian ajoneuvon taustalla on pitkä kehitystyö.

– Kaiken lähtökohta on suorituskykyinen ajoneuvo. Sen lisäksi tarvitaan kuljettajan korvaava hallintajärjestelmä, jota pystytään ohjaamaan etänä.

Järjestelmää tukevat lasereihin, kameroihin ja tutkiin perustuva sensorijärjestelmä. Ajoneuvon ohjauksessa tarvitaan myös inertia- ja GPS-paikannusta.

Saarikon mukaan miehittämättömien sotilasajoneuvojen kehittämisessä on paljon yhtäläisyyksiä ilman kuljettajaa toimivien henkilöautojen kanssa. Haasteet ovat kuitenkin toiset.

– Sotilasajoneuvojen ohjaus ei voi tukeutua infrastruktuuriin, esimerkiksi teiden kaistaviivoihin. Lisäksi järjestelmän on toimittava kaikissa olosuhteissa, myös esimerkiksi pimeässä ja sumussa.

Vaiheittain kohti autonomisia ajoneuvoja

Patrian Land-liiketoiminnan tuotelinjajohtaja Janne Räkköläinen sanoo, että ajoneuvojen autonomia ja kaukokäyttö ovat eräitä merkittävimmistä sotilaiden selviytymiskyvyn parantamiseen tähtäävistä tulevaisuuden kyvyistä. Ne mahdollistavat uusia operatiivisia toimintoja ja antavat mahdollisuuden hyödyntää ajoneuvoja käyttötehtävissä ja -kohteissa ilman uhkaa miehistölle.

– Kehitys täysin autonomisten ajoneuvojen suuntaan etenee askelittain. Seuraava vaihe on miehitettyjen ja miehittämättömien ajoneuvojen yhteiskäyttö. Sitä kautta haetaan kokemuksia ja kehitetään järjestelmiä sekä toimintoja ennen kuin mennään täysin autonomisiin järjestelmiin, Räkköläinen arvioi.

ELROB toi Räkköläisen mielestä hyvin esille viimeisimpiä tuotekehityskohteita. Tapahtuman tehtävät oli luotu tiiviissä yhteistyössä sotilaskäyttäjien kanssa ja ne heijastivat viimeisimpiä käyttäjävaatimuksia.

– Olemme tehneet paljon omaehtoista kehitystyötä, mikä on syventänyt osaamistamme. Työ jatkuu, ja aiomme olla jatkossa mukana myös laajemmissa Euroopan puolustusjärjestön (EDA) ja Euroopan puolustusrahaston (EDF) alaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa yhdessä muiden maiden ja teollisuuden kanssa.

Räkköläinen huomauttaa, että kyse ei ole vain yksittäisistä ajoneuvoista, vaan käyttäjät pohtivat laajemminkin uuden teknologian hyödyntämistä operatiivisten toimintatapojen kehittämisessä.

– Läheinen keskusteluyhteys asiakkaiden kanssa on tärkeää, jotta saamme ymmärrystä asiakkaiden tarpeista. Toisaalta myös asiakkaat saavat näkemyksiä kehityspoluista ja teknologioista. He pystyvät näin kehittämään entistä paremmin uusia toimintatapoja ja operatiivisia konsepteja.