Tulosta
Lentoliikenteen kasvu edellyttää tulevaisuudessa satojen tuhansien siviililentäjien kouluttamista maailmassa. Patria Pilot Training vahvistaa asemiaan kasvavilla koulutusmarkkinoilla.

patriapilottraining_2014_mi-0015_hiresIlmailuala on kärsinyt viime vuosina talouskriisien ja terrorismin aiheuttamista turbulensseista, mutta pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat vakaat.

Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA ennustaa, että vuoteen 2034 mennessä lentomatkustajien määrä kaksinkertaistuu nykyisestä noin 3,5 miljardista vuosittaisesta matkustajasta.

Lentokonevalmistaja Airbus on arvioi, että maailmassa tarvitaan 33 000 uutta matkustajakonetta ja puoli miljoonaa uutta lentäjää seuraavan 20 vuoden aikana.

– Ennusteet ovat aina ennusteita. Varmaa kuitenkin on, että maailmassa on koulutettava huomattavasti nykyistä enemmän lentäjiä tulevien vuosikymmenien aikana, Patria Pilot Trainingin toimitusjohtaja Mikko Paronen sanoo.

Kiinassa kovimmat kasvuluvut

mikkoparonen2

Patria Pilot Trainingin toimitusjohtaja Mikko Paronen

Vielä muutama vuosi sitten lentäjistä oli maailmalla ylitarjontaa. Nyt heistä alkaa olla pula monissa maissa.

– Lentoliikenteen kasvun ohella uusia lentäjiä tarvitaan myös eläkkeelle jäävien pilottien tilalle, Paronen huomauttaa.

Ilmailualan kasvu on nopeinta Aasian kehittyvissä talouksissa. Kiinan vuotuisen matkustajamäärän odotetaan nousevan 1,19 miljardiin matkustajaan vuoteen 2034 mennessä nykyisestä vajaasta 0,5 miljardista.

Voimakkaimmin lentoja kasvattaviin maihin kuuluvat lisäksi Intia ja Indonesia. Myös Persianlahden rikkaissa öljyvaltioissa kasvuluvut ovat kovat.

– Yhdysvalloissakin ilmailuala jatkaa selkeää kasvuaan. Lentoliikenteen odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa myös monissa Afrikan maissa.

Reittiliikenteen ohella uusia lentäjiä tarvitaan charter- ja rahtikoneisiin. Myös uusille helikopterilentäjille on kova tarve.

Vaativa kansainvälinen ammatti

Mikko Parosen mukaan tulevien lentäjätarpeiden tyydyttäminen edellyttää, että alalle hakeutuu riittävästi ilmailusta kiinnostuneita nuoria.

Ansiolentäjän kaksivuotinen peruskoulutus sisältää laajan, noin 1000 tuntia kestävän teoriaosuuden, ja koulutusohjelmasta riippuen noin 200–250 lentotuntia.

– Lentäjäksi pääseminen edellyttää soveltuvuustestien ja lääkärintarkastuksen läpäisyä.

Normaali fyysinen kunto riittää. Silmälasit voi olla, mutta kroonisia sairauksia ei sallita, Paronen sanoo.

Lentäjän ammatti on kansainvälinen, mikä antaa mahdollisuuden työskennellä käytännössä missä päin maailmaa tahansa. Vähitellen kertyvän lentokokemuksen jälkeen perämies voi yletä lentokoneen päälliköksi.

Parosen mukaan erityisen suuri pula on nyt päälliköistä.

– Vaadittava työkokemus päällikkötasolle vaihtelee maittain ja lentoyhtiöittäin. Joissakin yhtiöissä riittää 3–4 vuotta perämiehenä, mutta toisissa vaaditaan jopa kymmenen vuoden työkokemus.

Uudentyyppistä koulutustarjontaa

Patria-konserniin kuuluva Patria Pilot Training tarjoaa lentokoulutusta sekä yksittäisille lentäjille että lentoyhtiöille. Yhtiön toiminta siirtyy Tampere-Pirkkalan lentokentälle kokonaan uusiin tiloihin, kun Helsinki-Malmin lentokentän lennonjohtopalvelu lopetetaan vuodenvaihteessa 2016/2017.

Parosen mukaan Patrian lentäjäkoulutustoiminta suuntautuu entistä enemmän lentoyhtiöiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

– Olemme vahvasti mukana kotimaisten lentoyhtiöiden koulutuksessa. Usean hiljaisemman vuoden jälkeen kotimaisilla lentoyhtiöillä on tarve saada jälleen uusia lentäjiä.

Uusia asiakkaita ulkomailta

Kansainvälisiä asiakkaita Patrialla on ollut muun muassa Venäjältä ja Kazakstanista.

– Suuntaamme jatkossa entistä enemmän kansainvälisille markkinoille, Paronen sanoo.

Ilmailualan kansainvälisten koulutusmarkkinoiden ykkönen on Yhdysvallat, jossa on paljon isoja ja pieniä lentokouluja. Myös Euroopassa on paljon toimijoita.

– Oma tavoitteemme on olla Pohjois-Euroopan johtava toimija lentokoulutuksessa.

Uusia kansainvälisiä asiakkaita Patria Pilot Training hakee muun muassa ilmailualan messuilta. Parosen mielestä oleellisinta on kuitenkin luoda suoria suhteita lentoyhtiöihin ja verkostoitua.

– Kaikki isoja lentokonetilauksia tehneet lentoyhtiöt ovat potentiaalisia asiakkaita. Suorien kontaktien luominen vie aikansa. Kauppoja alkaa kuitenkin syntyä, kun oppii tuntemaan ihmisiä ja voi kertoa korkeatasoisesta suomalaisesta lentokoulutuksesta.

Valtio omistajana lisää uskottavuutta

Parosen mukaan Suomen vahva maine koulutusalalla on ehdoton kilpailuvaltti myös lentokoulutusmarkkinoiden kovassa kilpailussa. Toinen valtti on Patria Pilot Trainingin omistuspohja.

– Patrian valtioenemmistöinen omistus lisää painoarvoamme. Asiakkaat näkevät meidät toimijana, jolla on riittävästi voimavaroja antaa laadukasta koulutusta ja toimia vastuullisesti.

Ehkä hieman yllättäen myös Suomen vaihtelevat sääolot ovat lentokoulutuksessa etu.

Lentäjät pääsevät jo opiskeluaikana työskentelemään ja saamaan kokemusta helteisestä auringonpaisteesta aina lumimyrskyyn.

– Tulevassa työssä on oleellista pystyä toimimaan hyvin erilaisissa olosuhteissa ja ennakoimaan jatkuvasti muuttuvia sääoloja. On hyvä, jos näihin asioihin saa tuntumaa jo opiskeluaikana.

Suomi hyvä maa opiskella

Parosen mukaan Patria Pilot Trainingin englanninkielinen koulutus on saanut ulkomaalaisilta opiskelijoilta hyvää palautetta. Yksi kehuja saaneista asioista on opetuksen selkeys.

– Opiskelijoilta tulee palautetta, että suomalaisia kouluttajia on usein helpompi ymmärtää kuin äidinkielenään englantia puhuvaa brittiä tai amerikkalaista opettajaa.

Parosen mukaan lentokoulutuspaikkaa valitsevat kiinnittävät huomiota myös muihin asioihin kuin opetuksen tasoon.

– Opiskelijat ja heidän perheensä arvostavat, että opiskelupaikassa on turvalliset ja vakaat olot. Suomi on suhteellisen kallis maa opiskella, mutta täällä kaikki toimii.

Keskeinen osa Patrian palvelutarjontaa

Patrian yrityssuunnittelu- ja markkinointijohtaja Jukka Holkeri sanoo, että lentäjien kouluttaminen on keskeinen osa Patrian elinkaaren tukipalveluja, joihin kuuluvat myös huolto ja korjaaminen.

– Siviililentäjien koulutus on kasvuala, johon Patria Pilot Training voi tarjota kilpailukykyisiä palveluja, Holkeri toteaa.

Patria-konsernissa Aviation-liiketoiminta vastaa sotilaslentäjien alkeiskoulutuksesta Suomen ilma- ja maavoimien sekä rajavartioston tarpeisiin. Holkerin mukaan siviili- ja sotilaslentokoulutus samassa konsernissa tarjoaa useita synergiaetuja esimerkiksi koulutusvälineiden käytössä ja koneiden huollossa.

Synergiaa löytyy myös siitä, että Patrian Aerostuctures-liiketoiminta valmistaa lentokonerakenteita matkustajakoneisiin ja on aktiivisesti mukana kehittämässä uusia komposiittiteknologioita ja -sovelluksia.