Tulosta
Patria uudistaa Ilmavoimille seitsemän käytöstä poistettua Hawk Mk.51 -suihkuharjoituskonetta. Näin varmistetaan Hawk-suihkuharjoituskoneiden lentotuntimäärän riittävyys 2030-luvulle.

Hawk_kollaasi_high
Modifiointia varten varastoiduilla Hawk Mk.51 -koneilla on jäljellä yli kolmasosa kokonaislentotunneista, mikä vastaa noin 15 – 20 vuoden palveluskäyttöä. Modifiointityöt ja lentokuntoon palauttaminen tehdään vuosien 2016 - 2018 aikana. Seitsemän käytöstä poistetun Hawk Mk.51 -suihkuharjoituskoneen modifioinnin lisäksi Patrialla on useampia muitakin Hawk Mk.51 ja Mk.66 –suihkuharjoituskoneiden avioniikkajärjestelmien modernisointiprojekteja käynnissä. Patrialla on Suomen Ilmavoimien Hawk-suihkuharjoituskoneiden ohjelmiston kehitys- ja ylläpitokyky, mikä mahdollistaa Hawk-kaluston järjestelmäpäivitysten suunnittelun ja toteuttamisen kotimaassa osana Puolustusvoimien ja Patrian välistä strategista kumppanuutta.

Ohjaamo

Entinen, pääasiassa analoginen, mittaristo uusitaan modernilla, tietokoneohjatulla ja käyttöliittymältään nykyajan vaatimuksia vastaavalla avioniikkalaitteistolla. Ohjaamon avioniikkalaitteita ja näyttöjä ohjaa Patrian tekemä ohjelmisto ja tehtävätietokone, jotka Patria on integroinut osaksi koneen muita järjestelmiä Ilmavoimien toiveiden mukaisesti.

Hawk Link

Hawk Link on koneiden ja maa-aseman välinen reaaliaikainen yhteydenpitojärjestelmä, jollaista Hawk-ympäristössä ei aiemmin ole ollut. Hawk Link -järjestelmän vaatimukset on suunniteltu yhdessä Ilmavoimien asiantuntijoiden kanssa. Järjestelmää varten Patria suunnittelee sitä tukevan ohjelmistoversion.

Moottorin kunnonvalvontajärjestelmä

Engine Health Monitoring -järjestelmä (EHM) kerää tietoja moottorin toiminnasta. Järjestelmän tallentamat tiedot siirretään maa-asemalle, missä ne analysoidaan. Analyysien perusteella ennakoidaan moottorin tarvitsemat huollot ja korjaukset sekä aikavalvottujen komponenttien elinikäennuste.

Rakenteenseurantajärjestelmä

Operational Load Monitoring -järjestelmä (OLM) kerää koneeseen asennetuilta antureilla tietoa koneen rakenteiden kuormituksista eri lentotiloissa. Tallennetun kuormitustiedon ja tehtävätietokoneen parametrien perusteella voidaan koneen datan perusteella ennakoida rungon ja rakenteiden huolto- ja korjaustarpeita.

Asejärjestelmä

Weapon Control System (WCS) uudistaa Hawk Mk.66 -asejärjestelmän ohjaamon käyttölaitteet, jotka integroidaan koneen alkuperäiseen asejärjestelmäyksikköön. Syy uusien laitteiden valmistukseen on koneiden alkuperäisen asejärjestelmän ohjauspaneelien varaosien huono saatavuus. Patria valmistaa asejärjestelmän käyttölaitteet ja tarvittavat ohjelmistot.

Ohjaajien koulutusjärjestelmä

Koulutusjärjestelmä mahdollistaa lentojen simulointeja, suoritettujen tehtävien analysointia ja erilaisia harjoitustilanteita. Hawk-jatkokehitys, ohjelmisto-osaaminen ja Hawk Link toteutuessaan mahdollistavat koulutusjärjestelmän jatkokehityksen Ilmavoimien tarpeiden mukaan.